Symboly triezvosti

AA - najjednoduchší symbol, napísaný veľkými písmenami. Vypracovaný ako hlavný znak spoločenstva Anonymných alkoholikov.

Trojuholník v kružnici – rovnoramenný trojuholník v kružnici, ktoprého ramená symbolizujú jednotu, službu, uzdravenie; a kruh všetkých alkoholikov uzdravujúcich sa vďaka programu AA.

Zapálená svieca – symbol nového, lepšieho života. Najlepšie v súvislosti s úryvkom z literatúry AA, ktorý je súčasť mítingov, keď prichádza nová osoba. "táto svieca, ktorá stojí predo mnou je plameň nádeje na lepší zajtrajšok, na začiatok nového lepšieho života, života bez alkoholu. Na tomto mieste, či hocikde na druhom konci Slovenska i sveta na mítingu AA horí svieca a spája nás všetkých účastníkov AA tak, ako nás spája ten istý problém"

Klobúk – najlepšie ho vystihuje citát "Leží predo mnou klobúk, tu sa stretáva naša zodpovednosť a naše peniaze. Tento klobúk je nádej i šanca pre tých, ktorí ešte neprišli medzi nás. A ak prídu, nájdu aspoň jedného z nás, ktorý im, pomôže. Klobúk je naša samostatnosť"

V eľká kniha – základný text AA, ktorý má byť prítomný na každom stretnutí AA. 

Veľkú knihu napísal Bill Wilson. Prvé vydania boli vytlačené na najlacnejšom, priam kartónovom papieri, ktorý ešte zvýraznil jej obsažnosť, preto ju nazvali Veľká kniha. Prvých jedenásť kapitol je nezmenených od prvého vydania, všetky preklady zachovávajú identický obsah na každej strane, čo je podmienka povolenia na rozmnožovanie v každej krajine od vlastníka autorských práv: AA World Services Inc. New York. Ostatné strany obsahujú osobné príbehy.

Krokus (Šafrán) – všeobecne uznávaný symbol prichádzajúcej jesene. Pre ľudí v závislosti môže byť znamením nádeje, že v každej etape života je možné prebudiť sa, otriasť sa ako sa šafrán na jar prebúdza k životu, tak alkoholik môže začať svoju cestu odznova, tento krát už v triezvosti.

Ťava – najznámejší znak v Poľsku. Je známe nosiť ťavu s textom: ťava vydrží nepiť 24 dní, aj ja vydržím 24 hodín. Ťava je zviera púšte, ktoré dlho dokáže žiť bez vody. Táto vlastnosť v nepití alkoholu je základnou predispozíciou každého závislého človeka k tomu, aby sa mohol vrátiť k životu v spoločnosti. Tak, ako ťava svoj hrb, i alkoholik nosí bremeno celý svoj život, bremeno svojej choroby. Musí sa s ním naučiť žiť.

Ťava je symbol triezvosti AA. Prečo? 
Dvakrát denne kľačí na kolenách. 
Nosí svoje bremeno ľahko.
Cez deň chodí s hlavou hore 
a celý deň nič nevypije.

Motýľ – tento motív je najpoužívanejší v skupinách al-anon a týka sa rodín a priateľov alkoholikov. Keďže choroba z alkoholu postihuje celé okolie alkoholika, spôsobuje zánik všetkých schopností ako si poradiť v živote. Okolo seba si ľudia vybudujú akoby kuklu, stiahnu sa zo sveta a ukrývajú sa. Motýľ je symbolom al-anon, teda nielen symbol uzdravenia, ale aj krásy a satisfakcie. Hľadiac na kuklu vidíme Boží dotyk, nazývaný „Boží bozk”. Motýľ je výborný darček do nováčika v al-anon, dáva nádej, lásku, krásu a informuje o zmenách nastávajúcich v nás samých, ktoré nás neustále posilňujú.

Kruh v trojuholníku – Základný a najznámejší symbol al-anon, spoločenstva rodín a priateľov alkoholikov, ktorých tiež alkohol poznačil. Členovia riešia svoje problémy, zdieľajú svoje skúsenosti, podporu a nádej.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zaprezentowane pozycje mają na celu jedynie poglądowe przedstawienie naszego asortymentu i możliwości.