Medale Rocznicowe

Medale, Medaliony trzeźwości - oznaczenie Anonimowej przynależności wielu ludzi na całym świecie. Są cenniejsze niż medal olimpijski. Nie rozwiązują za nas problemu, ale przypominają nam gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Wręczenie medalionu komuś, o kogo się troszczysz jest trwałym wyrazem wsparcia oraz zachęty do trwania w trzeźwości, gdyż każdy trzeźwy dzień jest cudem godnym pochwały i wdzięczności.


Osiągnięcie  każdego  roku nieprzerwanej trzeźwości  upamiętniane jest medalem rocznicowym. Wspólną charakterystyczną cechą medali rocznicowych jest rok trzeźwości wybity w centralnym miejscu monety.

Umieszczony na medalu  Wizerunek  Dr. Boba  i  Billa W.,  oraz  Cytat z Wielkiej Księgi AA: 
„ Rzadko Widujemy Człowieka  Który Popełnia Błąd Podążając Naszą Ścieżką „  przypomina nam nieustannie  na jakiej jesteśmy drodze.

Natomiast napis: „Uczciwość wobec siebie to sprawa życia i śmierci” uzmysławia, że każdy człowiek ma skłonność do samooszukiwania, jednak w przypadku osób uzależnionych jest to sprawa życia i śmierci.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zaprezentowane pozycje mają na celu jedynie poglądowe przedstawienie naszego asortymentu i możliwości.