Medale Miesięczne

Medale, Medaliony trzeźwości - oznaczenie Anonimowej przynależności wielu ludzi na całym świecie. Są cenniejsze niż medal olimpijski. Nie rozwiązują za nas problemu, ale przypominają nam gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Wręczenie medalionu komuś, o kogo się troszczysz jest trwałym wyrazem wsparcia oraz zachęty do trwania w trzeźwości, gdyż każdy trzeźwy dzień jest cudem godnym pochwały i wdzięczności.


Osiągnięcie  każdego MIESIĄCA nieprzerwanej trzeźwości  upamiętniane jest medalem miesięcznym. 
Wspólną charakterystyczną cechą medali miesięcznych jest wybity kolejny miesiąc trzeźwości w centralnym miejscu monety, oraz niepodważalna prawda jakim jest przypis umieszczony na awersie medalu:
WOLNOŚC ZACZYNA SIĘ Z PIERWSZYM KROKIEM

Rewers medalionu to DWANAŚCIE  KROKÓW ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW uproszczonych hasłowo:
1. AKCEPTACJA   2. WIARA   3. PODDANIE   4. ODWAGA   5. UCZCIWOŚĆ   6. GOTOWOŚĆ   7. POKORA
8. ZADOŚĆUCZYNIENIE   9. PRZEBACZENIE   10. SAMODYSCYPLINA   11. ROZWÓJ   12. MIŁOŚĆ
oraz tekst : KAŻDEGO DNIA NA NOWO
Przypominają nam one o wyborze trzeźwego kierunku życia, motywują do szczerego działania i mozolnej pracy nad samym sobą.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zaprezentowane pozycje mają na celu jedynie poglądowe przedstawienie naszego asortymentu i możliwości.